شلف دکوری دیواری

شلف دکوری

شلف دکوری دیواری ساده جهت قرار دادن لوازم دکوری شمع، مجسمه، کتاب، گلدان ، قاب عکس و ...مناسب می باشد

 

 

 

عمق 20cm ضخامت 5.2cm در سایزهای 30، 60، 90، 120، 180سانتی متری موجود مـی باشـد

 

عمق 30cm ضـخامت 7cm در سایـزهای 30، 60، 90، 120، 180سانتی متری موجود مـی بـاشـد

نحوه نصب شلف دکوری